Rörlighet
skapar möjlighet

Öppen plattform är ett initiativ till en standard för datasamarbete med syftet att främja en öppen, hållbar och effektiv matchning i gigekonomin

Uppdragstagaren - rörlighet

En ökad rörlighet för uppdragstagaren inom ekosystemet av matchningsplattformar leder till fler möjligheter.

Plattformen - fler möjligheter till matchning

Uppdragstagarens möjlighet till rörlighet skapar förutsättningar för plattformar till värdeskapande, innovation och en effektivare matchning.

Aktörerna i ekosystemet erkänner och bidrar gemensamt till att bygga förutsättningar för en effektivare matchning i stort.

Ekosystemet - effektivare matchning skapar värde för alla aktörer

Reputationdata API

Reputation data API är tekniken bakom öppen plattform och är ett API som hanterar export och import av erfarenhetsdata.